Μπράβο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μπράιγ σήμανση τοποθετήθηκε σε όλους τους χώρους του

Προσβασιμότητα για άτομα με οπτική αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει αναλάβει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στον τομέα της προσβασιμότητας για άτομα με οπτική αναπηρία. Μέσω της μονάδας προσβασιμότητας, έχει τοποθετήσει μπράιγ σήμανση σε κάθε χώρο του πανεπιστημίου, προσφέροντας έτσι μια πλήρη εμπειρία σε όλους τους φοιτητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες του.

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου.

Η σημασία της μπράιγ σήμανσης

Με την τοποθέτηση περίπου 400 μπράιγ ετικετών σε αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών, γραφεία προσωπικού και κοινόχρηστους χώρους, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γίνεται το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα που προσφέρει τέτοιου είδους πληροφόρηση και προσβασιμότητα.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως αποτέλεσμα να ενημερώνονται οι χρήστες για τη χρήση και τις ιδιότητες κάθε χώρου του πανεπιστημίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πλοηγηθούν εύκολα και ασφαλώς στον χώρο του πανεπιστημίου.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, «Η προσβασιμότητα προβάλλει διεθνώς ως κυρίαρχο θέμα για την επίτευξη της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης. Η προσβασιμότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία. Η ανεμπόδιστη λειτουργία των ατόμων με οπτική αναπηρία σε κάθε περιβάλλον/ χώρο, απαιτεί την καθολική προσβασιμότητα του χώρου αυτού, που μπορεί να επιτευχθεί με πλήθος συμπληρωματικών δράσεων. Μια τέτοια δράση είναι και η τοποθέτηση μπράιγ σήμανσης. Βασική επιδίωξή μας είναι να γίνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ένα από τα πιο προσβάσιμα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει. Ωστόσο, δεν σταματάμε εδώ, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικότερα στην υποστηρικτική τεχνολογία παρέχουν διαρκώς νέες δυνατότητες».

Scroll to Top